top of page

Botuliinihoidot

Onko sinulla iän myötä kehittynyt yläkasvoille juonteita ja ryppyjä?

Häiritseeko sinua kulmien ja nenän välinen pystysuorassa oleva sibeliusryppy?

Haluaisitko päästä otsan vaakajuonteista eroon tai häiritseekö sinua silmänympärille/silmäkulmaan tulevat rypyt?

Esteettisellä botuliinihoidolla voimme poistaa ja ennaltaehkäistä yläkasvojen alueen rypyt ja juonteet tehokkaasti.

Hoidon jälkeen yleisilmeestäsi tulee välittömästi nuorekkaampi, raikkaampi ja levollisempi.

 

Klinik Linneassa suoritamme myös lääkinnällisiä botuliinihoitoja esimerkiksi migreenin-, liikapurennan (bruksismin)- ja liikahikoilun hoitoon.

bot1.jpeg

Mikä hoito on?

Ryppyjä yläkasvojen alueelle muodostuu, kun ihon alla oleva lihas supistuu ja pääsee muodostamaan päällä olevaan ihoon juonteita ja ryppyjä. Hoidon aikana botuliinia injisoidaan ihon alla olevaan lihakseen, jolloin lihas rentoutetaan osittain tai kokonaan. Botuliini vaikuttaa estämällä hermoimpulsseja lihaksissa, johon sitä on injisoitu. Tämä estää väliaikaisesti alueen lihassupistukset eli rentouttaa lihaksen ja rauhoittaa lihaksen toimintaa.

Millaisia tuloksia hoidolla saadaan aikaan?

Botuliinihoito saa täyden vasteen n.2viikon jälkeen injektiohoidosta. Hoidon lopputuloksena yläkasvojen rypyt, juonteet ja poimut siloittuvat sekä saadaan aikaan nuorekas, siloiteltu ja piristynyt ilme. Botuliini hoidolla voimme myös avartaa katsetta sekä kohottaa kulmakarvoja.

Mitä hoitoon sisältyy?

Toimenpide on ajallisesti nopea ja se kestää n. 30 minuuttia. Ennen botuliinihoitoa sinulle tehdään konsultaatio, jossa käydään läpi tarpeesi, jonka perusteella hoito toteutetaan. Botuliinihoidon yhteydessä käydään läpi hoitosuunnitelma, mahdolliset ajatukset ja kysymykset tulevasta toimenpiteestä. Pääset täyttämään botuliini hoitojen esitietokaavakkeen ja käymme läpi hoidon kulun. Hoito aloitetaan ihon puhdistuksella, jonka jälkeen edetään botuliinihoitoon. Hoidon jälkeen käymme läpi jälkihoito-ohjeet ja pääset viimeistelemään hoitokokonaisuuden rentouttavalla ja palauttavalla Klinik Linnean hetkellä. Tarjoamme halutessasi maksuttoman kontrollikäynnin 2vkon jälkeen hoidosta.

Liittyykö hoidon tekemiseen rajoituksia?

Botuliinihoitoja ei tehdä raskaana oleville eikä imettäville. Injektiohoitoihin Klinik Linneassa on 18-vuoden ikäraja. Esteitä botuliinihoidolle ovat myös: aktiivinen herpes, tulehdustila hoitoalueella, ihosairaudet, hoitoalueella avohaava/ihovaurio, ihosyöpä, syylät, bakteeri/ sieni-infektiot. Hoitoa ei myöskään tehdä jos ihosi on paleltunut/palanut. Perussairaudet ja mahdolliset lääkitykset tulee olla hoitotasapainossa. Jos olet allerginen A botuliinitoksiinille tai albumiinille. Veren hyytymiseen vaikuttavasta lääkityksestä tulee mainita hoitavalle sairaanhoitajalle tai lääkärille. Jos sinulla on kysyttävää hoidon soveltuvuudesta juuri sinulle, voit olla yhteydessä suoraan Klinik Linnean henkilökuntaan.

Paranemisaika

Suurin osa Klinik Linnean asiakkaista palaavat heti töihin ja elävät normaalisti hoidon jälkeen. Osalle asiakkaista pistoalueelle voi tulla normaaleita sivuvaikutuksia kuten, punoitusta, arkuutta tai mustelma. Edellä mainitut reaktiot häviävät yleensä parissa päivässä ja suosittelemme varautumaan aina niihin pohtiessa ajankohtaa botuliinihoidolle.

Tulos näkyy 3-10 vuorokauden kuluttua toimenpiteestä tai viimeistään kahden viikon kuluttua.

Tulosten ylläpito

Tuloksen kesto on 4-6kk. Klinik Linnea suosittelee ylläpitämään hoitotulosta n. 2-3 kertaa vuodessa. Liian tiheään toistuva annostelu voi lisätä vasta-aineiden muodostumista. Tämän riskin välttämiseksi ei kahden hoitokerran väli saa olla alle kolme kuukautta.

Potilastietojen kerääminen

Botuliinihoitojen, PRP-hoitojen, luokan 4 laserhoitoihin kirjaamiseen on käytössämme Acute -potilastietojärjestelmä (eArkisto, eResepti). Acute on kattava, tietoturvallinen ja Kelan Kanta-sertifioitu A-luokan potilastietojärjestelmä.

 

Yrityksemme lain mukaiset perusteet ylläpitää potilasrekisteriä ja kerätä sekä käsitellä henkilötietoja löytyvät laeista: 785/1992 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 152/1990 Laki yksityisestä terveydenhuollosta ja 94/2022 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. 

 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021 asiakastietolaki) on astunut voimaan marraskuussa 2021. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210784#Pidm45843170310640

Kyseisen lain mukaan terveydenhuollon palveluntuottajan, joka käyttää sähköistä potilastietojärjestelmää, on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi (KANTA-arkisto) ja näin ollen käytössä oleva järjestelmämme Acute on Valviran hyväksymä ja Kanta -yhteensopiva. Luovutamme Botuliinihoitojen, PRP-hoitojen, luokan 4 laserhoitojen potilastiedot Kanta-arkistoon. Potilas voi myös katsoa ja hallita Omakanta-palvelussa potilastiedon arkistossa olevia potilasasiakirjamerkintöjä.

 

Järjestelmään tulee näkyviin asiakkaan henkilötunnus, nimi, yhteystiedot, osoite, sekä hoitotiedot tarvittavilta osin. Kirjaukset tapahtuu henkilökohtaisesti toimenpiteen suorittaneen tahon toimesta, hänen omalla nimellään ja ammattitunnuksellaan. Järjestelmässä on mahdollisuus tarkistaa, kuka asiakkaan tietoja on tarkastellut. 

 

Valmistauduthan hoitoon saapuessa esittämään selvityksen henkilöllisyydestäsi. Ota siis todistus henkilöllisyydestäsi mukaasi (esim. kela-kortti tai ajokortti).

Klinik Linneassa esteettisiä botuliinihoitoja tekevät sairaanhoitajat ja lääkärit.

Lääkinnällisiä botuliinihoitoja (liikapurenta, kainaloiden liikahikoilu, migreenin-hoito)

tarjoavat Klinik Linneassa ainoastaan lääkärit.

 

Olemme saaneet Aluehallintovirastolta ja Valviralta Klinik Linnealle rekisteröinnin terveyspalveluja

tuottavaksi yksiköksi ja luvan botuliinihoitoihin.

 

Tervetuloa botuliinihoitoihin terveydenhuollon ammattilaiselle Klinik Linneaan!

bot2.jpeg
bottom of page